The Man Who Probed The Mysteries Of The Universe

Documentary film teaser by American director and writer Michael Toth inspired by the life and work of Vladimir Labat Rovnev.

delimiter

Vladimir Labat Rovnjev

delimiter
vladimir-labat-rovnjev
Vladimir Labat Rovnjev is a unique and original multimedia artist: sculptor, painter, graphic and heraldic artist, author, composer and a designer, well-known and renowned for his work, locally and globally. Mr. Labat is the first who created unique acoustic sculptures, extraordinary sculptural works of art, uses them to play concerts, creates artistic soundtracks for film, radio and television.
Vladimir Labat is the founder of eclectic band SVAROMFAL.
The creative work of this artist is realized through a deep spiritual and material connection that captures all the senses and erase the boundaries defined by space and time. For more than forty years, Vladimir Labat has been guided by the needs of the Slovenian soul, Russian heritage and Christian principles, spending his life energy unselfishly on creating a more beautiful, healthier and more meaningful reality.
Consistent with himself and his own inner being, Vlada manages to touch and illuminate everyone on his artistic path. Vladimir Labat lives and creates at Popovica, on the periphery of Fruska gora, a magnificent treasury of natural and cultural historical values.

The Inner Light

delimiter

Acoustic Sculptures Labat

delimiter

About Vlada Labat...

delimiter
01

ŽAKLINA MILUTINOVIĆ – likovni kritičar

„...Preko ovakvih vidova stvaralaštva, Vladimira Labata sagledavamo kao umetnika koji u svom radu koristi iskustva iz svakodnevne prakse i sopstvenu široku skalu znanja iz različitih oblasti, prvenstveno nauke i tehnike. Svojim multimedijalnim delovanjem on se uključuje u šira umetnička kretanja. Njegova angažovanost kao kompleksne autorske ličnosti, svrstava ga ne samo u posmatrače, već u aktere i inicijatore novih dešavanja na likovnoj sceni. Posebni naglasak treba staviti na njegovu visoku opštu kulturu i aktivnosti u ispitivanju granica različitih disciplina. Eksperiment u muzici i nekonvencionalna rešenja skulptorskih problema pokazuju njegovu istraživačku inovativnost kojom ostvaruje nove umetničke forme...“
02

MIROSLAV ANTIĆ - pesnik i slikar

„Vlada Labat nosi u sebi jednu veliku predstavu, jednu potrebu da se sjedini više umetnosti zajedno, da ih izuči, da ih ukroti pa onda načini od toga pravu premijeru. Svaki put ga sretnem sa po jednom generalnom probomu nekoj umetničkoj oblasti. Ko zna, možda će premijera da se načini sama od sebe tek kroz pedeset ili stotinu godina. To nikad ne zavisi od čoveka...“
03

MILOŠ ARSIĆ

„Pre forme, postoji kod Labata, određena namera koja se ogleda aktivnom, angažovanom značenju umetničke radnje. U pitanju je fikcija umetnosti u mnogoznačnom smislu otpora postojećim, neizbežnim pratiocima progresa našeg vremena. Fenomeni ove civilizacije, pored nasleđenih ratova, ali još postojeća atmosfera nespokojstva i privid blagodeti vremena, upućuju Labata na čin svojevrsnog bunta sredstvima koja su mu kao umetniku i jedino dostupna. I upravo zato njegove metamorfoze, skulptorske, muzičke ili pesničke treba shvatiti kao oblike jedino mogućeg vida aktivne umetničke svesti, kao sintetičkih celina punog jedinstva pobuda i poruka, izrečenih adekvatnim umetničkim jezikom.“
04

MIHAL MURIN – muzički i likovni kritičar

„...Zvuci koji se razlivaju iz instrumenata oblikuju vizuelno-akustičko-teatralnu sliku koja protiče u vremenu i tako ispunjava svoju multimedijalnu funkciju. Labat zvukove ne pronalazi, on kreira objekte koji podstiču njihovo nalaženje. Svoja saznanja je zgrnuo u „manifest“ Skulpture Omfal, koja govori o tradicionalnim i simbolističkim odnosima svih elemenata objekta i njegovoj celokupnoj harmoničnoj organizaciji, što omogućava skulpturi da prikuplja energiju iz prostora, ali i da je oslobađa...Objekti, skulpture, grafike, muzički instrumenti, na taj način, međusobno stvaraju jedan energetski prostor uzajamnog preplitanja intelekta i duha i senzibilnijim pojedincima pružaju mogućnost da osete, čuju i opaze pozitivnu energiju. Muzička magma jeste zvuk unutrašnjosti Zemlje, ali i svakog čoveka; ona omogućava stapanje sa muzikom...“
05

PETAR POPOVIĆ

„Baviti se snovima kojima je okupiran ovaj umetnik stvar je hrabrosti. Ali u toj avanturi, čiji su uočljivi ali nikako ne i konačni oblici nesmirena bronza, crteži u neprestanom konfliktu sa prostorom, muzika koja teži neosvojenim prostorima i stih koji ne priznaje idilu, Labat potvrđuje teoriju da čovek može imati bezbroj interesovanja, velike pobude i snažne poruke a opet ostati svoj.“
06

JELENA GUSKOVA

„Ostavivši iza sebe mladost u godinama prošlog, mnogi od nas sebi postavljaju pitanja o smislu života...Zašto sam došao roćenjem na Zemlju, da li sam sve uradio, radim li kako treba, ima li u meni potrebna duhovno-materijalna ravnoteža!
Kako su teški odgovori na ovakva pitanja... Vladimir Labat nas usmerava kako razumeti duhovnost, kako raditi na sebi i okruženju, kako dubinski upoznati svetovno i duhovno, kako pronaći put spoznaje za svoju ulogu u životu. Vladimir Labat, kao umetnik, vajar, muzičar u mladosti, daleko je bio od razmišljanja o suštini božanskog i ustrojstvima galaktike, a već u zrelim godinama, ne samo što dolazi do saznanja i razumevanja duhovnog, već razrađuje i mehanizme duhovnog napretka. Svaka njegova reč donosi vekovne mudrosti i prenosi vaseljensko razumevanje"

Activities

delimiter
Spiritual-Material Ecology
Vladimir Labat Rovnjev, as multimedia artist who has been present in public for five decades...
Double-headed eagle
Vladimir Labat Rovnjev is a genuine and unique multimedia artist; sculptor, painter, graphic designer, songwriter,...
Art Therapy
Vladimir Labat is an extraordinary multimedia artist who doesn’t spare his creative being in sharing...
Sensual experience that touched everyone in Novi Sad
VLADA LABAT, HAMID DRAKE, WILLIAM PARKER AND SVAROMFAL AT SERBIAN NATIONAL THEATRE An unforgettable event...
Hamid Drake and William Parker special guests of multimedia performance Svaromfal
On the occasion of the forthcoming multimedia performance “Svaromfal” in the Labat studio in Popovica,...
Interview for Daily “Kurir”
On April 21, the Serbian National Theatre in Novi Sad will host a multimedia performance...
Interview for “Tanjug” News Agency
Vladimir Labat Rovnjev is an extraordinary artist whose unique artistic expression has attracted attention of...
Interview for Weekly “Nedeljnik”
Prior to his multimedia performance “The Inner Light” at the Serbian National Theatre in Novi...