Svaromfal

delimiter
Svaromfal (Svetlost središta) je eklektičan muzički sastav orijentisan na ARS integralnu improvizaciju sa elementima duhovne i džez muzike. Sam način kreativnog stvaranja-muziciranja na sceni jeste zaokružena celina koja predstavlja autentičan multimedijalni performans. Tokom nastupa na ASL skulpturama stvara se duhovna ars-integralna improvizovana celina između novog, jedinstvenog zvuka i novog načina alikvotnog sviranja i pevanja. Danas svi ti duhovni, estetski, vizuelni i muzički elementi zajedno, uz adekvatnu scenografiju, interesantnu izložbu i kratak uvodni film, bude i objedinjuju u čoveku uspavani potencijal svesti, podsvesti i kosmičke nadsvesti, aktivirajući u genetskom nasleđu slušaoca svečulnu (čulnu i vančulnu) percepciju.
Svaromfal čine grupa pojedinaca koji su virtuozi improvizacije i koji kroz svoj kreativni čin, u određenom trenutku i i okruženju, stvaraju višeslojnu muzičku celinu i neponovljiv duhovni muzičko-scenski doživljaj.